ki
sv no back

Språkvaskeren er et verktøy utviklet for å forbedre kvaliteten på tekster ved å identifisere og rette skrivefeil, gramatiske feil, og stilistiske utfordringer. Ved å spore vanlige feil og presentere en sammenfatning av korreksjonene, gir assistenten brukeren en oversiktlig og forståelig forklaring på hva som kan forbedres i teksten. Elever kan bruke assistenten til å styrke den overordnede kvaliteten på tekser de allerede har skrevet.

Språkvaskeren vil automatisk oversette tekster til norsk.