ki
ap

Hva er en KI-assistent?

En KI-assistent, eller kunstig intelligens-assistent, er et dataprogram som er skapt for å gjøre oppgaver ved å etterligne måten mennesker handler på. Den spesielle typen kunstig intelligens som brukes her, er utviklet for å forstå og tolke naturlig språk, og den kan svare på spørsmål og bestillinger formulert av mennesker. For å oppnå dette bruker KI-assistenter avanserte algoritmer og maskinlæringsteknikker.

Vanlige eksempler på KI-assistenter er ChatGPT og Copilot, eller stemmeassistenter som Siri og Amazon Alexa. Disse assistentene er designet for å hjelpe brukere ved å svare på spørsmål, utføre enkle oppgaver og styre enheter som er koblet til dem.

ff

Hvordan fungerer assistentene?

En språkbasert KI-assistent, også kalt språkmodell, fungerer ved å bruke avansert dataprogramvare for å lese og svare på menneskelig språk. Modellen blir trent ved å eksponeres for store mengder tekst for å lære hvordan språk og sammenhenger fungerer. Den bruker deretter denne kunnskapen til å tolke og generere meningsfulle svar på spørsmål eller forespørsler. KI-assistenten bruker også algoritmer og maskinlæring for å forbedre seg over tid og tilpasse seg ulike oppgaver. I essens forsøker den å etterligne den menneskelige evnen til å forstå og produsere språk for å hjelpe brukere med å få informasjon eller utføre oppgaver på en effektiv måte.

bilde3

På hvilken måte kan KI-assistenter brukes i skolen?

Ved av bruk av KI-assistenter i skolen møter vi en balanse mellom skepsis og forsiktig håp. Potensialet for KI-assistenter i utdanning er tydelig, spesielt når det gjelder å tilby tilpasset læring og støtte for elever. Imidlertid gjenstår bekymringer om personvern, avhengighet av teknologi og den menneskelige faktorens uerstattelighet i læringsmiljøet. Å integrere KI-assistenter i undervisningen krever nøye overveielse av etiske retningslinjer og sikkerhetstiltak for å sikre at elevenes utvikling og læringsopplevelse er positivt påvirket. Den fylkeskommunale tilnærmingen er derfor preget av en forsiktig optimisme, med en klar forståelse av at den teknologiske utviklingen skal styrke, ikke erstatte, den menneskelige lærer- og elevinteraksjonen i skolesystemet.

Hvorfor er ikke en KI-assistent en troverdig kilde?

KI-assistenter kan ikke betraktes som troverdige kilder for elever i videregående skole av flere grunner. For det første er KI-assistenter avhengige av de dataene de er trent på, og kan dermed gi informasjon basert på tilgjengelige datasett, selv om disse dataene ikke alltid er nøyaktige, oppdaterte eller fullstendige. Videre mangler KI-assistenter evnen til å kritisk evaluere informasjon, vurdere kilder eller tilby kontekst rundt et emne på samme måte som erfarne lærere. Siden KI-assistenter ikke har reell forståelse eller egen kunnskap, kan de ikke erstatte den kritiske tenkningen og veiledningen som er nødvendig for elevenes læring og utvikling. Derfor bør elever oppmuntres til å benytte seg av KI-assistenter som tillegg til lærerveiledning og troverdige kilder, og ikke som primære kilder for informasjon når de jobber med skolearbeid.