ki
kh2 no back

Denne assistenten fungerer som en personlig veileder i programmeringens verden. Den er i stand til å tilpasse veiledningen i tråd med elevens individuelle nivå og gir hjelp med forståelse, feilsøking, veiledning og skreddersydde tilbakemeldinger. Assistenten kan fungere som en ressurs som kan tilpasses den enkelte elevs ferdighetsnivå, og kan dermed være en god støtte på veien inn i programmeringens verden.