ki
im5

«Intervju med..» er en KI-assistent som rollespiller som en valgfri kjent person eller historisk figur. Den vil forsøke å opptre som et intervjuobjekt ved å svare på spørsmål og holde en dialog. Den vil forsøke å svare brukeren på en måte som ligner den valgte personens kjente adferdsmønstre og språkstil. Dette gir brukeren en mulighet til å utforske tankene og perspektivene til den valgte personen gjennom en interaktiv opplevelse.