ki
2elut

Engelsklæreren er et verktøy utviklet for å forbedre kvaliteten på engelske tekster ved å identifisere og rette skrivefeil, gramatiske feil, og stilistiske utfordringer. Ved å spore vanlige feil og presentere en sammenfatning av korreksjonene, gir assistenten brukeren en oversiktlig og forståelig forklaring på hva som kan forbedres i teksten. Elever kan bruke assistenten til å styrke den overordnede kvaliteten på tekster de allerede har skrevet.