ki
2wp

Denne assistenten rollespiller som en tilfeldig historisk person.

Din jobb blir da å være en historisk detektiv – analysere språkbruken og de små hintene den gir deg for å gjette hvilken karakter fra fortiden den representerer. Enten det er en opplyst filosof, en visjonær kunstner eller en banebrytende vitenskapskvinne, vil denne assistenten utfordre deg samtidig som den gir deg en morsom og lærerik opplevelse.